นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า รฟท. ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อข้อร้องเรียนจากประชาชน กรณีถนนกำแพงเพชร 6 หรือถนนเลียบทางรถไฟช่วงดอนเมือง-หลักสี่ (โลคัลโรด) ใต้แนวรถไฟฟ้าสายสีแดง มีปัญหาลูกคลื่น ทำให้ประชาชนที่สัญจรบนถนนเส้นดังกล่าวเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งที่ผ่านมา รฟท. ได้มีการติดตามดูแลซ่อมแซมพื้นผิวถนนเลียบทางรถไฟต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 63 โดยในส่วนของถนนเลียบทางรถไฟ (กำแพงเพชร 6) ที่มีปัญหาร้องเรียนนั้น รฟท. ได้สั่งการให้ บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง (ช่วงบางซื่อ-รังสิต) สัญญาที่ 2 เร่งดำเนินการซ่อมแซมแล้ว โดยอยู่ในช่วงการประกันความชำรุดบกพร่องของการก่อสร้าง จึงไม่ต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมเพิ่มแต่อย่างใด

นายเอกรัช กล่าวต่อว่า สำหรับแนวทางการซ่อมแซมปัญหาลูกคลื่นบนพื้นผิวถนนกำแพงเพชร 6 นั้น รฟท. ได้กำหนดแผนเข้าซ่อมแซม แบ่งเป็น 2 ระยะคือ ระยะเร่งด่วน ให้ บมจ.อิตาเลียนไทย เร่งเข้าซ่อมแซมผิวจราจรที่ปูดนูน และลักษณะเป็นลูกคลื่นในจุดที่ 1 เริ่มวันที่ 25 ม.ค.65 โดยจะขอปิดการจราจรบริเวณดังกล่าวทั้งหมด ซึ่ง รฟท. ได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางในระหว่างการดำเนินการ และเมื่อแล้วเสร็จในจุดที่ 1 จะทยอยซ่อมแซมในจุดที่ 2-4 ต่อไป คาดจะใช้เวลาดำเนินการได้ครบทุกจุดประมาณ 2 เดือน

นายเอกรัช กล่าวอีกว่า ทั้งนี้จุดที่ 1 จากบริเวณช่วงสะพานรถยนต์ กม.22+642 จนถึงแยกนายใช้ กม.23+800 ตลอด 4 ช่องจราจร ความยาว 1.158 กิโลเมตร (กม.) โดยจะปิดการจราจรบริเวณดังกล่าวทั้งหมด พร้อมกับทำการรื้อผิว แอสฟัลต์ (Asphalt) ออก และทำการปรับชั้นทางตลอดแนวให้เรียบเสมอกันก่อนจะคืนผิวแอสฟัลติก (Asphaltic) เพื่อให้สภาพถนนเรียบและสัญจรได้อย่างปลอดภัย, จุดที่ 2 จากบริเวณช่วงสน.ดอนเมืองถึงแยกนายใช้ จะซ่อมแซมผิวจราจรตามช่องจราจรเฉพาะจุดที่ปูดนูน เป็นลูกคลื่นให้เรียบและเปิดผิวจราจร Asphalt และช่องจราจรที่ติดติดกับเกาะกลางแบริเออร์ ที่มีผิวจราจรทรุดตัว ฝั่ง สน.ดอนเมือง 1 ช่องจราจร เพื่อทำการปรับชั้นทางตลอดแนวเกาะกลาง

จุดที่ 3 บริเวณใต้สถานีดอนเมืองตลอดแนว จะซ่อมแซมผิวจราจรตามช่องจราจรเฉพาะจุดที่ปูดนูน และเป็นลูกคลื่น ให้เรียบตลอดแนวและเปิดผิวจราจร Asphalt ด้านที่ติดกับเกาะกลางฝั่งสน.ดอนเมือง 1 ช่องจราจร เพื่อทำการปรับชั้นทางตลอดแนวเกาะกลาง และจุดที่ 4 จากสถานีการเคหะถึงหน้าสำนักงานเขตดอนเมือง จะซ่อมแซมผิวจราจรตามช่องจราจรตลอดแนวทั้ง 4 ช่องจราจรข้าเข้า-ขาออก โดยจะซ่อมแซมเฉพาะจุดที่ปูดนูนให้เรียบ อย่างไรก็ตาม รฟท. ขอยืนยันว่าได้ใส่ใจดูแลต่อการแก้ปัญหาของประชาชนอย่างเต็มที่

โดยที่ผ่านมาได้ติดตามดูแลซ่อมแซมถนนเลียบทางรถไฟ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาเข้าถึงการใช้บริการรถไฟฟ้าในทุกสถานี ได้อย่างสะดวก และปลอดภัย ดังนั้นกรณีที่ระบุว่าร้องเรียนมาตั้งแต่ปี 63 และไม่ได้รับการแก้ไข จึงไม่เป็นความจริง เพราะตลอดปี 63 รฟท. ให้ผู้รับจ้างเข้าไปซ่อมแซมเส้นทาง โดยเฉพาะที่บริเวณดอนเมือง ซ่อมแซมแล้ว 3 ครั้ง และปี 64 อีก 2 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขในระยะยาว รฟท. จะหารือร่วมกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนน รวมทั้งมีนโยบายที่จะส่งมอบถนนให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นผู้ดูแลรับมอบจาก รฟท. นำไปปรับปรุงแก้ไขตามแนวทางหลักเทคนิควิศวกรรรม เนื่องจากการรถไฟไม่มีภารกิจและความเชี่ยวชาญด้านถนน.