เมื่อวันที่ 18 ม.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากัญชาทางการแพทย์ ว่า คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ที่มี นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นประธานเตรียมเสนอยก (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. …. โดยจะไม่มีคำว่า กัญชา เป็นยาเสพติด จากนั้นเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด ที่มี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เป็นประธานฯ เพื่อพิจารณาในวันที่ 21 ม.ค. ก่อนนำเสนอมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (คณะกรรมการ ป.ป.ส.) ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ

นายอนุทิน กล่าวว่า ดังนั้นเรื่องของกัญชาในส่วนของ สธ.ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ ที่เหลือเป็นเรื่องของคณะกรรมการ ป.ป.ส. หากเห็นชอบ รมว.สาธารณสุข ลงนามจะสอดคล้องกับประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 ที่มีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2564 ซึ่งจะไม่เป็นปัญหาว่า ปลูกกัญชาได้หรือไม่ได้ โดยเราพยายามทำให้ครบถ้วนตามกฎหมายทุกอย่าง

นายอนุทิน กล่าวย้ำว่า ขณะนี้ สำหรับประชาชนอย่าเพิ่งปลูกกัญชานอกระเบียบ ยังคงยึดหลักให้ปลูกภายใต้ความร่วมมือของวิสาหกิจชุมชนเท่านั้น ภายใต้หน่วยงานของรัฐ เช่น รพ. เพื่อรับซื้อผลผลิตที่เป็นยาเสพติดให้โทษคือ ช่อดอกและเมล็ดกัญชา ส่วนเรื่องปลูกที่บ้านต้องรอที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ส. ก่อน

“ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไร เพราะไม่ใช่เรื่องแก้ไขปรับปรุงจากสถานการณ์ปัจจุบัน เพียงแต่เราทำให้เกิดความสะดวกกับประชาชนมากขึ้น จากที่ต้องขออนุญาตปลูกทุกต้นก็ขอให้เป็นการจดแจ้งให้ใช้กัญชาในครัวเรือน ที่มี อย. หรือ ป.ป.ส. เข้าไปตรวจสอบได้หากจดแจ้งปลูก 6 ต้นแต่ไปปลูก 20 ต้น แบบนี้ผิด ดังนั้นเป็นแค่เรื่องอำนวยความสะดวกให้มากขึ้น ไม่ได้ลดความควบคุมหรือเพิ่มความเสี่ยงในการเอาชื่อกัญชามาใช้ผิดประเภท หรือเป็นของอันตราย แต่หากปลูกแล้วนำไปทำเป็นสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือสกัด ต้องมาขออนุญาตจาก อย.เท่านั้น” นายอนุทิน กล่าว