นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า มาตรการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชนในส่วนของกระทรวงการคลัง ได้ขยับมาตรการคนละครึ่ง 4 ให้เริ่มเร็วขึ้น ส่วนวงเงินที่จะให้ก็กำลังประเมินตามสถานการณ์อยู่ แต่หากสถานการณ์โอมิครอน ยังอ่อนไหว คลังก็พร้อมจะขยายระยะเวลามาตรการ และเพิ่มวงเงินเข้าไปให้เป็นอัตโนมัติ โดยช่วงแรกอาจให้ก้อนหนึ่งก่อน แต่หากจำเป็นก็ใส่เงินเพิ่มได้เหมือนครั้งก่อน

“เพราะการดำเนินมาตรการในเฟสที่ผ่านมา ได้รับผลตอบรับอย่างดี และเกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมาก โดยเมื่อระดับฐานรากมีการจับจ่ายซื้อสินค้า ก็ทำให้เกิดการหมุนของเงินในระบบไปทั่วถึงระดับอุตสาหกรรม”

ขณะที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ขณะนี้ในส่วนของกระทรวงการคลังได้ส่งเรื่องไปยังเลขาฯ ครม.แล้ว อยู่ระหว่างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ จึงไม่ยังระบุไม่ได้ว่าจะนำเข้าสู่ ครม.เมื่อไร อย่างไรก็ตามระหว่างที่รอเรื่องเข้า ครม. คลังได้เตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ คู่ขนานไป เช่น กระบวนการเปิดลงทะเบียน เพราะเมื่อ ครม. อนุมัติแล้ว จะสามารถดำเนินการต่อได้ทันที