เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ สกพอ. ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ บริษัท อีอีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด ณ ห้องประชุมของบริษัท ที่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ภายในพื้นที่ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีชั้นสูงบ้านฉาง เพื่อให้บริการ Hybrid Cloud โดยรองรับผู้มาใช้งานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเริ่มจะใช้งานในเดือนกรกฎาคมนี้

พล.ต.ท.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ ประธานกรรมการบริษัทฯ กล่าวว่า สกพอ. มีความประสงค์จะเห็นการมี DATA CENTER เป็นของคนไทย ที่ลงทุนและดำเนินการโดยคนไทย ที่มีมาตรฐานระดับสากล ปลอดภัย และมั่นคง เพื่อให้นักลงทุนชาวไทยและต่างชาติได้เข้าถึงได้โดยสะดวก แสดงศักยภาพด้านการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงของประเทศไทย สกพอ.จึงมีการลงนามเพื่อใช้ประโยชน์จากการบริการนี้.