ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นผู้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 500 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่หมู่บ้านนาเกียน ต.นาเกียน อ.อมก๋อย เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็นและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาวเย็น โดยมีว่าที่ ร.ต. อดิศักดิ์ ดวงจินดา นอภ.อมก๋อย ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ นายวรวิทย์ พร้อมคณะ ยังได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยม นำผ้าห่มกันหนาว และเงินสนับสนุนส่วนหนึ่ง ไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนในหมู่บ้านนาเกียน 4 ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อการดำรงชีวิต และเยียวยาจิตใจ อีกด้วย ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชน และทรงทราบถึงเหตุความเดือดร้อนจากภัยหนาวของพสกนิกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้พระราชทานผ้าห่มกันหนาว มามอบให้แก่ราษฎรที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวและผู้ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งพสกนิกรชาวเชียงใหม่ ต่างมีความปลาบปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นล้นพ้น