ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางชนิษา วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เจ้าหน้าที่ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ดำเนินการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 โดยใช้ชุดตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้ปกครอง และนักเรียนชั้น ป.1 และชั้น ป.2 เพื่อรองรับการเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ On site

นายธีระยุทธ กล่าวว่า จากผลการตรวจคัดกรองนักเรียนชั้น ป.1 และชั้น ป.2 ทุกคนด้วยวิธี ATK ปรากฏนักเรียนมีผลเป็นลบทุกคน พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ตรวจเยี่ยมครูประจำชั้น และนักเรียนตามห้องเรียนต่างๆ เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียน การสอนในห้องเรียนวิชาพื้นฐานอีกด้วย