เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติ 230 ต่อ 118 เสียง เห็นชอบ พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 ภายหลังเกิดปัญหาองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก หรือหรือวาดา (WADA) มีคำสั่งแบนประเทศไทย ห้ามใช้ธงชาติและห้ามเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ เนื่องจากปัญหาข้อกฎหมายเรื่องการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นตัวแทนรัฐบาล ชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นเสนอร่างกฎหมายเนื่องจาก WADA ปรับปรุงประมวลกฎหมายการต่อต้านการใช้สารต้องห้าม ทำให้กฎหมายไทย ไม่สอดคล้องกับประมวลกฎดังกล่าว ซึ่งถ้าไม่แก้ไขเร่งด่วน จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ รวมถึงกระทบชื่อเสียง เกียรติภูมิประเทศจึงเป็นกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศจำเป็นต้องตรา พ.ร.ก.นี้ขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดให้​ ส.ส.อภิปรายอย่างกว้างขวาง ซึ่ง ส.ส.ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ พ.ร.ก.ดังกล่าว เพื่อปลดล็อกประเทศไทยจากการถูกวาดาสั่งลงโทษ ขณะเดียวกันได้มีการอภิปรายตำหนิหน่วยงานภาครัฐที่ทำงานล่าช้าในการแก้ไขกฎหมายห้ามการใช้สารกระตุ้น ทั้งที่วาดาเตือนมาหลายปี ทำให้ประเทศไทยถูกลงโทษไม่สามารถใช้ธงชาติไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติได้

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า ฝ่ายค้านไม่สบายใจเนื่องจาก พ.ร.ก.ฉบับดังกล่าว ไม่เข้าเงื่อนไขการออก พ.ร.ก. ไม่อยากมีส่วนร่วมกระทำผิด พร้อมเสนอให้รัฐบาลเสนอกลับมาเป็น พ.ร.บ. ฝ่ายค้านพร้อมให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญแบบเต็มคณะพิจารณา 3 วาระรวดให้ความเห็นชอบในวันเดียว

ขณะที่ นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ชี้แจงว่า WADA ยอมรับการแก้ไขของไทยถูกต้องครบถ้วนและเตรียมเสนอปลดล็อกไทยอย่างช้าคือวันที่ 2 ก.พ.2565