ธนาคารออมสิน ร่วมฉลองปีขาล จัดของขวัญปีใหม่ มอบของขวัญพิเศษให้กับผู้ที่ฝากสลากออมสินดิจิทัล  1 ปี ด้วยการเพิ่มรางวัลพิเศษ 20 รางวัล รางวัลละ 1 ล้านบาท โดยการออกรางวัล 2 ครั้ง ครั้งละ 10 รางวัล โดยผู้ฝากสลากมีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลา 12 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัล 3 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษีฝากครบอายุจะโอนเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ

“ปกติผู้ฝากสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี จะมีสิทธิถูกรางวัลประจำอยู่แล้วถึง 12 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการฝาก 1 ปี รางวัลที่ 1 จำนวน 3 ล้านบาท และยังมีรางวัลที่ 2-5 แต่ครั้งนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 65  ธนาคารจึงเพิ่มรางวัลพิเศษให้อีก 20 รางวัล รวมเงิน 20 ล้านบาท ให้กับลูกค้าที่มีวิธีการเก็บออมอย่างมีแผน มีการบริหารจัดการการเงินอย่างมีวินัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจร่วมสร้างวัฒนธรรมการออมและการบริหารเงินเพื่อใช้จ่ายที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิต”  

โดยจะออกรางวัลพิเศษเพิ่ม 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่ 16 มีนาคม 2565 จำนวน 10 รางวัล รวม 10 ล้านบาท

ครั้งที่ 2 วันที่ 16 เมษายน 2565 จำนวน 10 รางวัล รวม 10 ล้านบาท

ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจ ต้องเป็นบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สามารถฝากสลากออมสิน ดิจิทัล 1 ปี บนแอพพลิเคชั่น MyMo  ในระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2564 – 15 มีนาคม 2565 เท่านั้น โดยรับฝากหน่วยละ 20 บาท ฝากขั้นต่ำ 200 บาทต่อครั้ง และสูงสุดไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท

สำหรับรางวัลพิเศษนี้ ไม่นับรวมรางวัลปกติที่ออกเป็นประจำอยู่แล้วทุกวันที่ 16 ของเดือนที่ฝากแล้วมีสิทธิถูกรางวัลถึง 12 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการฝาก 1 ปี รางวัลสูงสุดรางวัลที่ 1 จำนวน 3 ล้านบาท และยังมีรางวัลที่ 2-5 รวมถึงรางวัลเลขท้าย ซึ่งธนาคารออมสินจะทำการออกรางวัลสลากดิจิทัล1ปี ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ทุกวันที่ 16 ของเดือนโดยจะทำการถ่ายทอดสดผ่านทางสื่อออนไลน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)Facebook : Live NBT2HD ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.20 น. หรือสามารถติดตามได้ที่ Facebook : GSB Society

หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gsb.or.th/salak/gsb-salak-1yrs/