เมื่อวันที่ 20 ม.ค. ที่รัฐสภา สมัชชาแรงงานแห่งชาติ นำโดย นายอมรฤทธิ์ แสงยะรักษ์ เลขาธิการสมัชชาแรงงานแห่งชาติ ยื่นหนังสือต่อนายสุเทพ อู่อ้น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร เรื่องขอปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำทั้งประเทศ
      
นายอมรฤทธิ์ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการปรับขึ้นราคาสินค้าอุปโภค บริโภค อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะกลุ่มพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ที่ต้องแบกรับค่าครองชีพที่สูงขึ้นกับค่าแรงขั้นต่ำเฉลี่ยวันละ 320 บาท ซึ่งรัฐบาลเคยใช้เป็นนโยบายไว้เมื่อปี 62 ว่าจะต้องปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น 425 บาท แต่ก็เป็นเพียงนโยบายขายฝันเท่านั้น ดังนั้นทางสมัชชาแรงงานฯ ขอเรียกร้องให้รัฐมีนโยบายควบคุมราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และเสนอให้รัฐปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันให้แรงงานทุกคนเท่ากันทั้งประเทศอย่างเร่งด่วน
      
ด้าน นายสุเทพ กล่าวว่า วันนี้ช่วงบ่ายคณะกมธ.การแรงงาน ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ นายจ้าง ลูกจ้าง เข้ามาพูดคุยผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้ฝ่ายรัฐ แต่ถ้ารัฐคิดว่าแก้ไขไม่ไหว ตนเสนอว่าเปลี่ยนผู้บริหารประเทศจะดีกว่า.