วันที่ 20 ม.ค. นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.เตรียมออกใช้ธนบัตรชนิดราคา 20 บาทรูปแบบใหม่ ที่เปลี่ยนวัสดุการพิมพ์เป็นพอลิเมอร์ผลิตจากพลาสติกแบบพิเศษไม่ดูดซับความชื้นและสิ่งสกปรกและมีความทนทาน สะอาด ใช้งานได้นานขึ้นมากกว่าธนบัตรกระดาษ เนื่องจากธนบัตรชนิดราคา 20 บาท เป็นธนบัตรที่ประชาชนใช้จ่ายมากที่สุด มีการหมุนเวียนเปลี่ยนมือบ่อย จึงทำให้ธนบัตรมีสภาพเก่ากว่าธนบัตรชนิดราคาอื่น

ทั้งนี้ประเมินว่าธนบัตรพอลิเมอร์มีอายุการใช้งาน 5 ปีขึ้นไปจากรูปแบบกระดาษในปัจจุบันอายุการใช้งาน 2-3 ปี โดยจะเริ่มออกใช้หมุนเวียนในวันที่ 24 มี.ค.นี้ ประชาชนสามารถเบิกถอนผ่านสาขาธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่ง สำหรับธนบัตรกระดาษ ชนิดราคา 20 บาท ที่ใช้หมุนเวียนอยู่ในปัจจุบัน ยังคงสามารถใช้จ่ายได้ตามปกติต่อไป

สำหรับธนบัตรพอลิเมอร์ ชนิดราคา 20 บาท มีภาพและลักษณะโดยรวมเหมือนกับธนบัตรกระดาษชนิดราคา 20 บาท ที่หมุนเวียนในปัจจุบัน โดยมีการใช้เทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงที่ทันสมัยและมีมาตรฐานขั้นสูงเช่นเดียวกับธนบัตรกระดาษ ชนิดราคา 20 บาท รวมถึงมีลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงเพิ่มเติม

ด้านหน้าธนบัตรพอลิเมอร์ ชนิดราคา 20 บาท

โดยมีช่องใสที่สามารถมองเห็นทะลุได้ทั้งสองด้าน โดยช่องใสด้านล่างที่เป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ เมื่อพลิกธนบัตรขึ้นลงจะเห็นเป็นสีเหลือบแดง และมีการเพิ่มจุดสังเกตสำหรับผู้บกพร่องทางสายตาในบริเวณช่องใสด้านบนที่เป็นทรงหยดน้ำ โดยมีตัวเลข 20 ขนาดเล็ก ดุนนูน เพื่อให้สัมผัสได้ง่ายขึ้น

ด้านหลังธนบัตรพอลิเมอร์ ชนิดราคา 20 บาท

อย่างไรก็ตามธนบัตรชนิดราคา 20 บาทในปัจจุบันมีการพิมพ์ต่อปี 600 ล้านฉบับ คิดเป็นกว่า 30% ของการพิมพ์ธนบัตรทั้งหมด 1,800 ล้านฉบับต่อปี มูลค่าคงค้างของธนบัตร 20 บาท ณ สิ้นปี 64 อยู่ที่ 4.7 หมื่นล้านบาท ซึ่งธนบัตรพอลิเมอร์ จะช่วยลดปริมาณการผลิตธนบัตรใหม่เพื่อทดแทนธนบัตรที่ชำรุด และเอื้อต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยสอดคล้องกับธนาคารกลางในหลาย ๆ ประเทศที่ได้ออกใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ เช่น อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม เป็นต้น

ในส่วนของตู้อัตโนมัติที่รับธนบัตร 20 บาทรูปแบบพอลิเมอร์ใหม่นั้น ธปท.ได้คุยกับผู้ประกอบการตู้อัตโนมัติหลายแห่งแล้วในตอนนี้ พบว่าหลายแห่งปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์มารับ 20 บาทแบบใหม่ได้ 90% แล้ว โดยได้แนะนำให้ติดสติกเกอร์ว่าตู้ไหนรับธนบัตร 20 บาทใหม่ได้บ้าง หรือตู้ไหนรับไม่ได้ เพื่อให้ประชาชนใช้บริการได้ถูก