ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล อดีตปลัดกระทรวงการคลัง ได้เสียชีวิตลงแล้ว สาเหตุด้วยโรคมะเร็งลำไส้ เมื่อเวลาประมาณ 01.00 น. ของวันที่ 21 ม.ค.65 ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ

สำหรับนายศุภรัตน์ เกิดวันที่ 16 มี.ค.2495 มีอายุ 69 ปี เป็นบุตรของนายแก้ว และนางเฉลียว ควัฒน์กุล มีพี่น้องทั้งหมด 8 คน โดย นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล เป็นคนที่ 3 ปัจจุบันสมรสกับนางดารารัตน์ ควัฒน์กุล มีบุตรชาย 1 คน

การศึกษา
-พ.ศ. 2505 ระดับประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดหลวงราชาวาส
-พ.ศ. 2508 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเมืองอุทัยธานี
-พ.ศ. 2511 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอุทัยทวีเวท
-พ.ศ. 2513 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
-พ.ศ. 2518 B.Sc.(Econ) London School of Economics and Political Science, University of London, U.K.
-พ.ศ. 2520 M.Sc.(Econ) Queen Mary College, University of London, U.K.
-พ.ศ. 2522 Certificate in Double Taxation,University of Southern California, USA
-พ.ศ. 2537 Advanced Management Programme, Harvard University, USA

การรับราชการ
-พ.ศ. 2532 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมสรรพากร
-พ.ศ. 2535 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านโครงสร้างภาษีสรรพากร (นักวิชาการภาษี 9) กรมสรรพากร
-พ.ศ. 2539 รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (นักบริหาร 9) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
-พ.ศ. 2539 ที่ปรึกษาการคลัง (นักวิชาการคลัง 10) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
-พ.ศ. 2541 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (นักบริหาร 10)
-พ.ศ. 2543 อธิบดีกรมสรรพากร
-พ.ศ. 2547 ปลัดกระทรวงการคลัง
-พ.ศ. 2553 รองประธานคณะกรรมการการเงินและการลงทุน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด