เมื่อวันที่ 21 ม.ค. ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) เผยแพร่รายงานสถานการณ์โรคโควิด 19 วันนี้ว่าประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,640 ราย ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 8,369 ราย ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 56 ราย ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ 195 ราย แบ่งเป็นระบบ test & Go 52 ราย ระบบ Sandbox 95 ราย Quarantine 46 ราย ลักลอบเข้าประเทศ 2 ราย และ จากเรือนจำ 20 ราย ส่งผลให้มีผู้ป่วยสะสม 2,361,702 ราย เสียชีวิตรายใหม่วันนี้ 13 ราย เสียชีวิตสะสม 22,000 ราย รักษาหายวันนี้ 8,641 ราย หายป่วยสะสม 2,256,982 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 82,720 ราย โดยรักษาอยู่ในรพ. 41,090 ราย รพ.สนามและอื่นๆ 40,811 ราย อาการหนัก 540 ราย ในจำนวนนี้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 118 ราย

ส่วนอัตราการฉีดวัคซีนสะสมในไทย 111,323,026 โด๊ส แบ่งเป็นเข็ม 1 จำนวน 51,968,988 ราย เข็ม 2 จำนวน 47,945,145 ราย และเข็ม 3 จำนวน 11,408,893 ราย

สำหรับ 10 จังหวัดที่มีการติดเชื้อรายใหม่มากสุดคือ กรุงเทพมหานคร 1,630 ราย สมุทรปราการ 700 ราย ชลบุรี 482 ราย นนทบุรี 469 ราย ภูเก็ต 377 ราย ปทุมธานี 294 ราย ขอนแก่น 273 ราย นครราชสีมา 189 ราย อุบลราชธานี 155 ราย และ นครปฐม 151 ราย.