เมื่อวันที่ 21 ม.ค. พ.อ.วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงแนวทางของเหล่าทัพในการสนับสนุนการเลือกตั้งซ่อมเขต 9 กทม. หลักสี่-จตุจักร วันที่ 30 ม.ค. ว่า เหล่าทัพมีแนวทางที่ชัดเจนที่เขียนไว้ในเรื่องการสนับสนุนการเลือกตั้ง 4 ประเภทด้วยกันคือ สนับสนุนคน, สถานที่, ยานพาหนะและการประชาสัมพันธ์ ในกรณีที่มีพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งขอเข้ามาหาเสียงในหน่วย ทางหน่วยต้องแจ้งไปที่คณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัด (กกต.จังหวัด) เพื่อประกาศเชิญชวนให้พรรคการเมืองเข้าทำการหาเสียง และจัดพื้นที่กลางเพื่อให้ทุกพรรคการเมืองเข้ามา บอกกล่าวถึงนโยบายของพรรคตัวเองและมีการจัดคิวให้พรรคการเมือง

เมื่อถามว่า ต้องรอให้ทุกพรรคการเมืองเสนอมาพร้อมกันหรือไม่ พ.อ.วันชนะ กล่าวว่า หากทาง กกต.จังหวัดประกาศเชิญชวนแล้วมีเพียงพรรคการเมืองเดียวโดยไม่มีพรรคอื่นประสงค์เข้ามาเลย ทางกกต.จะประกาศให้พรรคการเมืองเดียวเข้ามา ถือว่าเป็นการเปิดกว้างเหมือนกันยืนยันว่ากองทัพ สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

สำหรับกรณีที่พรรคก้าวไกลขอเข้าไปหาเสียงในหน่วยทหารของทบ.แต่ได้รับการปฏิเสธโดยให้เหตุผลมีเพียงพรรคเดียวนั้น เราต้องไปดูที่ กกต.ด้วยว่าจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ายังอยู่ในขั้นตอนที่ กกต.ประกาศเชิญชวนพรรคการเมืองอื่น เพราะปกติเวลาทำเรื่องไปที่หน่วยแล้วยังไม่สามารถเข้ามาหาเสียงได้ทันทีเพราะหน่วยต้องรอทางกกต.แจ้งก่อนเพื่อเตรียมพื้นที่และกำลังพลที่มาฟังก่อน รวมถึงคิวของพรรคการเมืองอื่นๆ ที่จะร่วมได้

พ.อ.วันชนะ กล่าวด้วยว่า ในส่วนแนวทางในการให้กำลังออกมาใช้สิทธินั้นยืนยันว่า เราเปิดกว้างให้กำลังพลและครอบครัว ในการให้สิทธิเสรีภาพลงคะแนน ไม่จำกัดสิทธิ ส่วนการประชาสัมพันธ์ของหน่วยจะทำตามบทบาทหน้าที่กำหนดไว้ และไม่เอนเอียงไปพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ทหารมีความเป็นกลางทางการเมือง 100% เราทำได้ในแง่รณรงค์ให้กำลังพลและครอบครัวในการใช้สิทธิของตนเองมากที่สุด ไม่ให้นอนหลับทับสิทธิ.