สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 22 ม.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 8,640 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 7,935 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 177 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 146,379 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,582 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 96,070 ราย กำลังรักษา 83,231 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,369,814 ราย หายป่วยแล้ว 2,264,564 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 19 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 22,019 ราย