เมื่อวันที่ 22 ม.ค. นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ยังมุ่งทำงานเพื่อประเทศและประชาชน โดยขณะนี้ปัญหาเร่งด่วนที่ให้ความสำคัญอย่างมาก คือการแก้ปัญหาสถานการณ์โรคโควิด-19 ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนและปัญหาราคาสินค้า ซึ่งทุกวันนายกฯ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปแก้ไขปัญหา ดังนั้น นายกฯ จึงไม่อยากเสียเวลากับเกมการเมือง โดยนายกฯ ยืนยันตลอดว่าไม่ได้ยึดติดกับอำนาจ มีแต่ความห่วงใยและตั้งใจเข้ามาพัฒนาประเทศเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน เชื่อว่าประชาชนก็เข้าใจดี ที่ผ่านมาจึงเห็นประชาชนให้กำลังใจนายกฯ มากมาย ต้องขอขอบคุณกำลังใจจากคนไทยทุกคนด้วย

นายธนกร กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา นายกฯ ตั้งใจทำงานจนสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้ในหลายเรื่อง และยังวางแนวทางการบริหารประเทศต่อไปข้างหน้าตามบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลง เพื่อวางโครงสร้างรากฐานที่ดีของประเทศในอนาคต นอกจากนี้ยังสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ที่จะกระทบต่อคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน นายกฯ บริหารประเทศโดยดูสถานการณ์ของโลกควบคู่ด้วย ดังนั้น รัฐบาลภายใต้การนำของนายกฯ จึงพร้อมดำเนินการแก้ไขสิ่งต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ โดยนายกฯ รับฟังปัญหาของประชาชนอยู่ทุกวัน และย้ำเสมอว่าขณะนี้เป็นเวลาที่ทุกคนควรร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา และอย่านำการเมืองมาเกี่ยวพันในทุกเรื่อง