เมื่อวันที่ 22 ม.ค. เฟซบุ๊ก กรมการแพทย์ เผยผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพจากโรคโควิด-19 หรือ ภาวะ Long COVID เป็นอาการที่เกิดขึ้นใหม่ หรือต่อเนื่องภายหลังการติคเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่ 3 เดือน

นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ และมีอาการอยู่นานอย่างน้อย 2 เดือน เกิดขึ้นได้หลายระบบ

โดยจากการสำรวจผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพของผู้ที่เคยป่วยโควิด-19 ของกรมการแพทย์ อาการที่มักพบบ่อยมีดังนี้

ระบบประสาท (27.33%) อ่อนแรงเฉพาะที่เฉียบพลัน, ปวดศีรษะ, มึนศีรษะ, หลงลืม, กล้ามเนื้อลีบ

ระบบทางจิตใจ (32.1%) นอนไม่หลับ, วิตกกังวล, ซึมเศร้า

ระบบผิวหนัง (22.8%) ผมร่วง, ผื่นแพ้

ระบบทั่วไป (23.41%) อ่อนเพลีย, ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ, ปวดตามข้อ

ระบบหัวใจและหลอดเลือด (22.68%) เจ็บหน้าอก, ใจสั่น

ระบบทางเดินหายใจ (44.38%) หอบเหนื่อย, ไอเรื้อรัง

ทั้งนี้อาการผิดปกติส่วนใหญ่สามารถหายเองได้ หากผู้ป่วยมีอาการต่อเนื่องนานกว่า 2 เดือน ควรพบแพทย์ ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือ โรงพยาบาลที่เคยรักษาโควิด-19