สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 24 ม.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 7,139 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 6,944 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 195 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 161,204 ราย หายป่วยกลับบ้าน 8,100 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 111,615 ราย กำลังรักษา 82,485 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,384,639 ราย หายป่วยแล้ว 2,280,109 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 13 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 22,045 ราย