เมื่อวันที่ 24 ม.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข(สธ.) เปิดเผยความคืบหน้าภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า วันนี้ (24 ม.ค.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เสนอเรื่องต่อ ครม. เพื่อพิจารณาขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด โดยที่ประชุม ครม.เห็นชอบ ให้กระทรวงสาธารณสุข จ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจจำนวน 2,402 อัตรา วงเงิน 1,086 ล้านบาท ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ย. 2565

ทั้งนี้ สายงานที่ให้มีการจ้างเฉพาะกิจจำนวน 2,402 อัตรา ประกอบด้วย แพทย์ 55 อัตรา พยาบาลวิชาชีพ 950 อัตรา นักวิชาการสาธารณสุข 1,084 อัตรา เภสัชกร 9 อัตรา นักเทคนิคการแพทย์ 269 อัตรา นักรังสีการแพทย์ 6 อัตรา และ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 29 อัตรา.