เมื่อวันที่ 24 ม.ค.ที่ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญชบุรี มีการเสวนา หัวข้อ “25 มกรา ชี้ชะตากัญชาไทย” โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ส. มีกำหนดพิจารณาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข ปลดล็อก กัญชาพ้นรายชื่อยาเสพติดประเภท 5 โดยมีภก.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศาสตราจารย์สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ ผอ.กองเเพทย์ทางเลือก กรมการเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และนายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ร่วมเสวนา

สำหรับภาพรวมในงานเสวนา หลายฝ่ายสนับสนุนให้ ปลดล็อคกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด เนื่องจาก กัญชา เป็นหนึ่งในสมุนไพร และเป็นวัฒนธรรม ภูมิปัญญา เป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่ง ที่ประชาชนสามารถปลูกเพื่อสร้างรายได้ โอกาสติดกัญชามีน้อยกว่าเหล้า บุหรี่ ดังนั้น หากต้องควบคุมควรควบคุมเฉพาะส่วนที่สามารถนำไปสกัดเป็นสารเสพติด

ขณะที่ นายศุภชัย มั่นใจว่านายกรัฐมนตรี ไม่เปลี่ยนความคิดเรื่องปลดล็อกกัญชา ส่วนรัฐมนตรีที่กำกับดูแลป.ป.ส. หากเห็นว่า กฎหมายระหว่างประเทศมีความสำคัญกว่ากฎหมายประเทศไทย ขอให้กลับไปคิดใหม่ ควรยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเพราะกัญชาไม่ใช่ยาเสพติด เพียงแต่ต้องควบคุมดูแลโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น.