สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เมื่อวันที่ 24 ม.ค. หน่วยงานต่อต้านโรคระบาดประจำเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ ทางตะวันออกของจีน ระบุว่าผู้เดินทางเข้าจีนผ่านเซี่ยงไฮ้ที่กักตัวในโรงแรมที่กำหนดครบ 14 วัน ต้องอยู่ภายใต้การสังเกตการณ์อย่างเคร่งครัดเป็นเวลา 7 วัน เพื่อเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

ผู้มีจุดหมายปลายทางและถิ่นที่อยู่แน่นอนในเซี่ยงไฮ้ ซึ่งมีผู้อาศัยเพียงคนเดียวหรือครอบครัวเดียว ต้อง “ไม่ออกจากบ้านยกเว้นกรณีจำเป็น” ระหว่างกักตัวระยะเจ็ดวันข้างต้น ส่วนนักเดินทางคนอื่นๆ จะถูกส่งตัวไปยังโรงแรมที่กำหนดสำหรับสังเกตการณ์ระยะ 7 วัน หลังกักตัวระยะ 14 วันแล้ว

นอกจากนั้นนักเดินทางต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 2 ครั้งต่อวัน และรับการตรวจโรคโควิด-19 ในวันที่ 2 และวันที่ 7 ของการกักตัวนานหนึ่งสัปดาห์ โดยมาตรการทั้งหมดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันอังคาร (25 ม.ค) จนถึงวันที่ 31 มี.ค.

เครดิตภาพ : ซินหัว