เมื่อวันที่ 25 ม.ค. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International หรือ TI)ได้เผยแพร่ผลการสำรวจดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index หรือ CPI)ประจำปี 2564จากผลสำรวจ 180 ประเทศทั่วโลกประเทศไทย ได้ 35 คะแนนอยู่ในอันดับที่ 110 ของโลก ลดลงจากปีก่อนที่ได้ 36 คะแนน และเป็นอันดับที่ 104 ของโลกว่าดัชนีดังกล่าวสะท้อนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลที่ไม่มีความสามารถ ซึ่งถือเป็นความล้มเหลว รวมถึงยังสะท้อนว่ามีการปล่อยปละละเลย รู้เห็นเป็นใจ แสวงหาผลประโยชน์โดยเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อตนเอง เพื่อกลุ่มและเพื่อพวกพ้อง ตลอดจนเป็นการบ่งชี้ว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนเรื่องนี้มาก เพราะผู้ประกอบการต้องจ่ายส่วย หรือหาวิธีการไม่สุจริตให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ

นพ.ชลน่าน กล่าวต่อว่า ส่วนการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา 152 เบื้องต้นฝ่ายค้านแบ่งเนื้อหาเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ประเด็นของแพง และประเด็นเฉพาะแต่ละพรรค เช่น พรรค พท. เสนอเรื่องเหมืองทองอัครา และพรรคก้าวไกล เสนอเรื่องฝุ่น PM2.5 ในการประชุมครั้งหน้าฝ่ายค้านจะแบ่งเวลากันอีกครั้งว่าแต่ละพรรคการเมืองจะใช้เวลาเท่าไร โดยในรายละเอียดได้มอบหมายให้นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม ฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) เป็นผู้ดูแล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ.