ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารพาณิชย์ได้ทยอยประกาศเตรียมสำรองเงินสดไว้ให้ประชาชนไว้ใช้จ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนอย่างเพียงพอ เนื่องจากในช่วงเทศกาลตรุษจีนประชาชนจะใช้เงินสดจำนวนมากกว่าช่วงเวลาปกติ ทำให้แต่ละธนาคารจึงต้องมีแผนรองรับสถานการณ์ไม่ให้การใช้จ่ายเงินสดของประชาชนสะดุด

โดยธนาคารพาณิชย์ 5 แห่งขนาดใหญ่ ได้สำรองเงินสดไว้กว่า 1.7 แสนล้านบาท โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาสำรองเงินสดเพื่อรองรับการเบิกถอน ระหว่างวันที่ 27 ม.ค.-1 ก.พ.65 รวม 9,916 ล้านบาท แบ่งเป็นผ่านตู้เอทีเอ็ม 6,970 ล้านบาท และสาขา 2,946 ล้านบาท

ขณะที่ธนาคารกสิกรไทยเตรียมสำรองเงินสดช่วงเทศกาลตรุษจีนวันที่ 29 ม.ค.-1 ก.พ. รวมทั้งสิ้น 41,800 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นผ่านช่องทางสาขา 19,800 ล้านบาท เป็นในเขตกรุงเทพฯ 11,700 ล้านบาท และสาขาในเขตภูมิภาค 8,100 ล้านบาท ส่วนตู้เอทีเอ็มกสิกรไทยมีอยู่จำนวนกว่า 8,900 เครื่องทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 22,000 ล้านบาท แบ่งเป็นกรุงเทพฯ 10,000 ล้านบาท และเอทีเอ็มในเขตภูมิภาค 12,000 ล้านบาท 

ด้านธนาคารกรุงเทพได้สำรองเงินสดไว้ 40,000 ล้านบาท ผ่านสาขาธนาคาร และช่องทางบริการเอทีเอ็มที่มีกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศ โดยลูกค้าสามารถใช้บริการตัวแทนธนาคารที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น, โลตัส และไปรษณีย์ไทย ซึ่งมีจุดให้บริการรวมกันกว่า 15,000 แห่งทั่วประเทศ และใช้จ่ายได้ผ่านโมบายแบงก์กิ้งได้อีกด้วย

ส่วนธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมสำรองเงินสด 50,000 ล้านบาท โดยเป็นการสำรองที่ใกล้เคียงกับปีก่อน แบ่งเป็นในเขตกรุงเทพฯ 23,000 ล้านบาท และในเขตต่างจังหวัด 27,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นตู้เอทีเอ็ม 26,000 ล้านบาท และสาขา 24,000 ล้านบาท เป็นธนบัตรฉบับใหม่ 5,000 ล้านบาท และธนาคารกรุงไทยได้เตรียมสำรองเงินสดช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 65 ไว้ที่ 31,280 ล้านบาท แบ่งเป็นสาขา 6,890 ล้านบาท และตู้เอทีเอ็ม 24,390 ล้านบาท

ด้าน นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 65 ประชาชนมีความต้องการใช้เงินสดเพิ่มขึ้นสูงกว่าปกติ ธปท. ได้พิจารณาปัจจัยทางเศรษฐกิจ สถานการณ์โควิด 19 มาตรการภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวโน้มการชำระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ แล้ว คาดว่า ในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนเทศกาลตรุษจีน จะมีธนาคารเบิกจ่ายธนบัตรเพิ่มขึ้นกว่าปกติ 27,000 ล้านบาท แต่เทียบกับเทศกาลตรุษจีนปีก่อนลดลง 3% และ ธปท. ได้เตรียมสำรองธนบัตรชนิดราคาต่าง ๆ ไว้อย่างเพียงพอเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนเรียบร้อยแล้ว