เมื่อวันที่ 26 ม.ค. นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งว่า ตามที่ได้เกิดเหตุโครงสร้างกลางสะพานพระราม 6 เคลื่อนตัว เมื่อวันที่ 24 ม.ค.65 นั้น รฟท. จึงจำเป็นต้องปิดทางช่วงระหว่างสถานีบางซื่อ-บางบำหรุ เป็นการชั่วคราว เพื่อให้กิจการร่วมค้าไอทีดี เออาร์ซี ซึ่งเป็นผู้รับเหมาที่รับผิดชอบโครงการงานปรับปรุงเสริมความมั่นคงของสะพานพระราม 6 ตรวจสอบโครงสร้างสะพานในด้านวิศวกรรมทั้งหมด เนื่องด้วยสะพานพระราม 6 นี้ เป็นสะพานที่ขบวนรถไฟในเส้นทางสายใต้ทุกขบวนทำขบวนผ่านเป็นประจำทุกวัน จึงต้องตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับขบวนรถและประชาชนผู้ใช้บริการ โดยจะแจ้งกำหนดการเปิดใช้งานของสะพานพระราม 6 ให้ทราบอีกครั้ง

นายเอกรัช กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามในระหว่างที่กำลังมีการปรับปรุงสะพานฯ รฟท. ขอแจ้งปรับเปลี่ยนแผนการเดินรถในเส้นทางสายใต้ เพื่อให้สอดคล้องกับการซ่อมบำรุงสะพานพระราม 6 โดยได้ปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง ปลายทาง จากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เป็นสถานีบางบำหรุและธนบุรี เป็นการชั่วคราว จำนวน 16 ขบวน ดังนี้ เที่ยวไป ประกอบด้วย ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 43 กรุงเทพ–สุราษฎร์ธานี ปรับเปลี่ยนเป็น บางบำหรุ–สุราษฎร์ธานี, ขบวนรถธรรมดาที่ 261 กรุงเทพ–หัวหิน ปรับเปลี่ยนเป็น ธนบุรี–หัวหิน, ขบวนรถเร็วที่ 171 กรุงเทพ–สุไหงโกลก ปรับเปลี่ยนเป็น บางบำหรุ–สุไหงโกลก

ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31 กรุงเทพ–ชุมทางหาดใหญ่ ปรับเปลี่ยนเป็น บางบำหรุ–ชุมทางหาดใหญ่, ขบวนรถชานเมืองที่ 355 กรุงเทพ–หนองปลาดุก ปรับเปลี่ยนเป็น บางบำหรุ–หนองปลาดุก (เริ่มให้บริการ 27 ม.ค. 65), ขบวนรถด่วนที่ 83 กรุงเทพ–ตรัง ปรับเปลี่ยนเป็น บางบำหรุ–ตรัง, ขบวนรถด่วนที่ 85 กรุงเทพ–นครศรีธรรมราช ปรับเปลี่ยนเป็น บางบำหรุ–นครศรีธรรมราช และขบวนรถด่วนพิเศษที่ 39 กรุงเทพ–สุราษฎร์ธานี ปรับเปลี่ยนเป็น บางบำหรุ–สุราษฎร์ธานี

เที่ยวกลับ ประกอบด้วย ขบวนรถชานเมืองที่ 356 หนองปลาดุก–กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น หนองปลาดุก–บางบำหรุ, ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 40 สุราษฎร์ธานี–กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น สุราษฎร์ธานี–บางบำหรุ, ขบวนรถเร็วที่ 172 สุไหงโกลก–กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น สุไหงโกลก–บางบำหรุ, ขบวนรถธรรมดาที่ 262 หัวหิน–กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น หัวหิน–ธนบุรี, ขบวนรถด่วนที่ 86 นครศรีธรรมราช–กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น นครศรีธรรมราช–บางบำหรุ, ขบวนรถด่วนที่ 84 ตรัง–กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น ตรัง–บางบำหรุ, ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 32 ชุมทางหาดใหญ่–กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น ชุมทางหาดใหญ่–บางบำหรุ และขบวนรถด่วนพิเศษที่ 44 สุราษฎร์ธานี–กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น สุราษฎร์ธานี–บางบำหรุ

นายเอกรัช กล่าวต่อว่า สำหรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าไว้ รฟท. จะดำเนินการขนส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพและสถานีสามเสน ไปยังสถานีบางบำหรุ โดยทางรถยนต์ และสำหรับผู้โดยสารที่สถานีชุมทางบางซื่อ สามารถใช้ตั๋วโดยสารรถไฟทางไกล เดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงจากสถานีกลางบางซื่อไปยังสถานีบางบำหรุ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม ในด้านการรับ-ส่งสินค้าห่อวัตถุ สัมภาระ และรถจักรยานยนต์ในเส้นทางสายใต้ รฟท. งดให้บริการที่สถานีกรุงเทพ สามเสน บางซื่อ และบางบำหรุ เป็นการชั่วคราว

นายเอกรัช กล่าวด้วยว่า สำหรับผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้าในเส้นทางสายใต้ ที่มีความประสงค์ที่จะไม่เดินทางสามารถติดต่อขอคืนค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคา ทั้งนี้อาจมีขบวนรถในเส้นทางสายใต้บางขบวนเกิดความล่าช้าไปบ้าง ซึ่ง รฟท. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์สายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง.