เมื่อวันที่ 26 ม.ค. ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศกาศประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม หลังจากเสร็จสิ้นวาระหารือความเดือดร้อนประชาชนแล้ว เข้าสู่การพิจารณาร่าง​ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต ตามที่​ กมธ.วิสามัญฯพิจารณาเสร็จแล้ว โดยเมื่อมีการโหวตลงมติวาระ​ 2 มาตรา​ 5 ร่าง​ พ.ร.บ.ดังกล่าวเกิดปัญหาขลุกขลักเรื่ององค์ประชุมทันที เพราะมี​ ส.ส.อยู่ในห้องประชุมบางตา

ขณะที่นายชวนต้องกดออดตามตัวสมาชิกที่อยู่นอกห้องประชุม และติดประชุม​ กมธ.ชุดอื่นๆ ให้รีบเข้ามาแสดงตนเป็นองค์ประชุมนานเกือบ 10 นาที​ พร้อมขอความร่วมมือให้ทุกคนช่วยกดบัตรแสดงตนเป็นองค์ประชุม ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน​ ซึ่งผลการแสดงตนเป็นองค์ประชุมในวาระ​ 2 มาตรา​ 5 มีสมาชิกเป็นองค์ประชุม 253 คน​ ถือว่าเกินกึ่งหนึ่งขององค์ประชุมหรือ​ 237 คนจากจำนวน​ ส.ส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ 474 คน จากนั้นที่ประชุมลงมติวาระ 2 รายมาตราจนครบทุกมาตรา ไม่มีปัญหาเรื่ององค์ประชุม ก่อนลงมติเห็นชอบร่าง​ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต วาระ​ 3 ด้วยคะแนน 311 ต่อ​ 0 งดออกเสียง​ 1 ไม่ลงคะแนน​ 3

จากนั้นช่วงบ่ายเข้าสู่วาระการพิจารณาร่าง​ พ.ร.บ.ให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ในวาระรับหลักการ ตามที่​ ครม.เป็นผู้เสนอ ที่มีปัญหาองค์ประชุมล่มในการพิจารณาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ปรากฏว่า การพิจารณาในสัปดาห์เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีปัญหาองค์ประชุม เมื่อ​ ส.ส.อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างครบถ้วน ที่ประชุมแสดงตนเป็นองค์ประชุมทั้งหมด 329 เสียง โดยมีเสียง​ ส.ส.ฝ่ายค้าน ร่วมแสดงตนเป็นองค์ประชุมด้วย ก่อนที่ประชุมลงมติรับหลักการร่าง​ พ.ร.บ.ให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาด้วยคะแนน 345 ต่อ 0 งดออกเสียง 1 ไม่ลงคะแนน 2 และตั้ง กมธ.จำนวน 35 คน​ ขึ้นพิจารณาแปรญัตติต่อไป.