นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยถึงกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อต่าง ๆ ว่ามีผู้บริโภคร้องเรียนร้านอาหารแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขายอาหารราคาแพงเกินความเป็นจริง ไม่สอดคล้องกับปริมาณที่ผู้บริโภคได้รับจึงเห็นว่าไม่เป็นธรรมและได้มาร้องเรียนกับสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดนครพนม ล่าสุดสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดนครพนม ได้เชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเข้ามาเจรจาไกล่เกลี่ยแล้ว

สำหรับผลการเจรจาไกล่เกลี่ยฯ สรุปได้ดังนี้ ร้านอาหารยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก รวมทั้งร้านอาหารได้ทำการขอโทษผู้บริโภค พร้อมขอโทษประชาชนชาวจังหวัดนครพนมผ่านสื่อต่าง ๆ ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะที่ผู้บริโภคได้ชำระค่าอาหารในส่วนที่เหลืออีก 21,501 บาท ให้แก่ร้านอาหารเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตามคู่กรณีทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันและสร้างความเข้าใจร่วมกันได้ โดยผู้บริโภคขอยุติเรื่องและไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหายทั้งทางแพ่งและทางอาญาอีกต่อไป ซึ่ง สคบ. ยังได้ฝากความห่วงใยไปยังผู้บริโภคว่า หากไม่ได้ รับความเป็นธรรมหรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจในการซื้อสินค้าหรือบริการ สามารถขอรับคำปรึกษาหรือร้องเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแอพพลิเคชั่น OCPB Connect ร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ และในส่วนภูมิภาคสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรม ณ ศาลากลางจังหวัด