เมื่อวันที่ 27 ม.ค. ที่กรมอนามัย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย พญ.ศิริพร กัญชนะ ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย น.ส.ชนิดา สมานจิตร ผอ.กองสื่อสารองค์กรและการตลาด ผู้แทนบริษัท ขนส่ง จำกัด นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานที่ปรึกษาบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด และน.ส.ธีลฎี พันธุมจินดา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคผู้แทนบบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด และคุณกฤษา อารัมภวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการภาคีร่วมใจส่งรักส่งนมจากอกแม่ลูก”

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ลูกกินนมแม่ตั้งแต่ 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด กินนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต และกินนมแม่ต่อเนื่องควบคู่อาหารตามวัยจนถึงอายุ 2 ปีหรือนานกว่านั้น โดยกระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าว่า ในปี 2568 ทารก 50% จะได้กินนมแม่อย่างเดียวถึง 6 เดือน จากปัจจุบันโดยข้อมูลจากสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ปี 2562 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ พบว่า มีทารกไทยเพียง 34% หรือ 1 ใน 3 ได้กินนมแม่ภายใน 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด มีเพียง 14% หรือ 1 ใน 7 ที่ได้กินนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต และมีทารกเพียง 15% ที่ได้กินนมแม่ต่อเนื่องถึง 2 ปี ดังนั้น จึงเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกคนในสังคม ต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง กรมอนามัยจึงร่วมกับภาคีเครือข่ายขายโครงการส่งนมแม้ฟรีไปจนถึงปี 2567 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายค่าขนส่ง และชะลอการเลี้ยงลูกด้วยนมผง

พญ.ศิริพร กล่าวว่า ที่ผ่านมาการขับเคลื่อนให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว แค่ 3 เดือนยังทำได้ยากเพราะผู้หญิงยังต้องออกมาทำงานนอกบ้าน ดังนั้นการที่มีเครือข่ายเข้ามาช่วยดำเนินการขนส่งนมฟรีให้จะช่วยเพิ่มอัตราทารกได้กินนมแม่มากขึ้น ทั้งนี้นมแม่มีสารอาหารมากกว่า 200 ชนิด ถือเป็นวัคซีนตัวแรกที่ลูกได้รับ โดยเฉพาะในช่วง covid-19 ลูกไม่ได้กินนมแม่ที่ได้รับวัคซีนแล้วก็จะได้รับภูมิคุ้มกันผ่านน้ำนมด้วย ทั้งนี้เด็กที่กินนมแม่จะช่วยเพิ่มความฉลาดทางความคิด (IQ) ขึ้นเกือบ 3 จุด เทียบกับเด็กที่ไม่ได้กินนมแม่ และจะช่วยเพิ่มทักษะสมอง คิด ตัดสินใจมากขึ้นด้วย สำหรับคุณแม่ที่กำลังเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยู่นั้นขอให้รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ โปรตีน คาร์โบร์ไฮเดรต วิตามิน น้ำ เกลือ แรก โฟลิกแอซิส ธาตุเหล็ก และเพิ่มปริมาณขึ้นจากปกติครึ่งหนึ่งเพื่อให้ร่างกายนำไปสร้างน้ำนม ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องไปกินอาหารเสริมต่างๆ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการเข้าร่วมโครงการส่งนมแม่ฟรี สามารถสมัครตามขั้นตอนดังนี้ 1. สมัครได้ที่ไลน์ @anamaimilk 2. กรอกข้อมูลในช่องลงทะเบียน 3.สร้างใบปะหน้า 4. ศึกษาวิธีแพ็กนม 5. นำใบปะหน้าส่วนผู้รับปิดไว้ที่กล่องนมและทำการสแกนเมื่อส่งที่เค้าเตอร์ และ 6. รับนมที่จุดรับปลายทางที่กำหนดของแต่ละหน่วยงาน.