เมื่อวันที่ 27 ม.ค. ที่โรงเรียนเตรียมทหาร อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง เป็นตัวแทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครบรอบปีที่ 64 และงานเกียรติยศจักรดาวประจำปี 2565 โดยมี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้แทนศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร เข้าร่วมงานฯ

ทั้งนี้สำหรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ถือเป็นการเชิดชูและยกย่องศิษย์เก่าเตรียมทหารที่มีความรู้ ความสามารถ และได้อุทิศกำลังกายกำลังความคิด ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่สถาบัน โดยในปีนี้มีผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งชุดเก่า และชุดใหม่ รวมถึงศิษย์เก่าเตรียมทหารได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ดังนี้รางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2565 จำนวน 16 คน และรางวัลเกียรติยศจักรดาวโดยการสรรหา ประจำปี 2564 จำนวน 7 คน

อย่างไรก็ตาม การจัดงานฯ ในปีนี้ ได้ปรับลดจำนวนผู้เข้าร่วมงานฯ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ พิธีรับการเคารพจากกองทหารเกียรติยศ พิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 พิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานโรงเรียนเตรียมทหารของผู้แทนศิษย์เก่าทุกรุ่น พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อดีตผู้บังคับบัญชาและครูอาจารย์ พิธีมอบรางวัลจักรดาวสดุดีแก่ศิษย์เก่าเตรียมทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และพิธีมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวแก่ศิษย์เก่าเตรียมทหารดีเด่นประจำปี 2565.