เมื่อวันที่ 27 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประชารัฐว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้มีคำสั่ง พรรคพลังประชารัฐ ที่ 55/2565 เรื่องแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่เลขาธิการพรรค ระบุว่า ตามที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติให้บุคคลพ้นจากสมาชิกภาพของการเป็นสมาชิกพรรค มีผลให้กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐว่างลง อาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ.2561 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 14 จึงแต่งตั้ง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รองหัวหน้าพรรคและผู้อำนวยการพรรค ทำหน้าที่เลขาธิการพรรค แทนตำแหน่งที่ว่างจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 ลงชื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ

นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร ยังแต่งตั้งให้นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ทำหน้าที่นายทะเบียนพรรค แทนตำแหน่งที่ว่างอีกด้วย.