พีทีที สเตชั่น และบางจากคอร์ปอเรชั่น ได้ปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E20 และ E85 ปรับขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 28 ม.ค.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ เบนซิน = 41.46, แก๊สโซฮอล์ 95 = 34.05, E20 = 32.84, แก๊สโซฮอล์ 91 = 33.78, E85 = 26.14, ดีเซล – B7= 29.94, ดีเซล – B10 = 29.94, ดีเซล – B20=29.94 , ดีเซลพรีเมียม B7 = 35.96 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร