เมื่อวันที่ 27 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 หลักสี่-จตุจักร (เฉพาะแขวงลาดยาว จันทรเกษม เสนานิคม) ในวันอาทิตย์ที่ 30 ม.ค. จากการตรวจสอบพบ เขตหลักสี่-จตุจักร ประชากรทั้ง 2 เขตมีจำนวน 199,577 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 167,287 คน มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 280 หน่วย แบ่งเป็น

(1) แขวงทุ่งสองห้อง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 60,973 คน
(2) แขวงตลาดบางเขน 22,739 คน
(3) แขวงจันทรเกษม 31,821 คน
(4) แขวงลาดยาว 34,420 คน
(5) แขวงเสนานิคม 17,334 คน

สำหรับผลการจับสลากหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีรายละเอียดดังนี้

(1) นายพันธุ์เทพ ฉัตรนะรัชต์ พรรคไทยภักดี เบอร์ 1
(2) นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี พรรคกล้า เบอร์ 2
(3) นายสุรชาติ เทียนทอง พรรคเพื่อไทย เบอร์ 3
(4) น.ส.กุลรัตน์ กลิ่นดี พรรคยุทธศาสตร์ชาติ เบอร์ 4
(5) นายรุ่งโรจน์ อิบรอฮีมพรรคไทยศรีวิไลย์ เบอร์ 5
(6) นายกรุณพล เทียนสุวรรณ พรรคก้าวไกล เบอร์ 6
(7) นางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ พรรคพลังประชารัฐ เบอร์ 7