เมื่อวันที่ 27 ม.ค. ที่สำนักงานพรรคประชาธิปัตย์  สาขาที่ 17 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปปัตย์  พร้อมคณะ ได้ลงตรวจเยี่ยมสาขาและตัวแทนเขตเลือกตั้งใน​ จ.เชียงใหม่ โดยมีสมาชิกพรรคที่มีภูมิลําเนาในเขตเลือกตั้งมารายงานตัว และลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด 

ทั้งนี้ นายนิพนธ์ได้กล่าวกับผู้ที่มาต้อนรับ ตอนหนึ่ง ว่า พรรคประชาธิปัตย์ถือว่าเป็นพรรคของชาวเหนือ เพราะคนเชียงใหม่ได้ร่วมก่อตั้งสร้างพรรคมา เช่น  นายทองดี อิสราชีวิน นายไกรสร ตันติพงศ์ และนายเทียม ไชยนันทน์ ล้วนแต่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคประชาธิปปัตย์ ทำให้พรรคประชาธิปปัตย์กลายเป็นสถาบันการเมืองจนถึงทุกวันนี้ที่มีที่มีอายุ 76 ปี และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์โดยผู้นำแต่ละยุคแต่ละสมัยทุ่มเทการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน ตัวอย่างที่พวกเราพอจำได้ ในยุคที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เป็นนายกรัฐมนตรี ผลงานของท่านที่ยังคงอยู่กับพวกเราจนถึงปัจจุบันนี้ได้แก่ การสร้างถนน 4 เลนทั่วประเทศ โครงการนมโรงเรียนที่ทำให้ลูกหลานของพวกเราได้ดื่มนมที่โรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ในปัจจุบันเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาโควิด

“ในทุกๆ​ ครั้ง ที่ไม่ว่าจะเกิดวิกฤติการณ์อะไรกับประเทศไทย พรรคประชาธิปัตย์จะเข้ามาแก้ไขปัญหาเสมอ เช่น​ ในยุคต้มยำกุ้ง ท่านชวน เป็นผู้ที่กลับเข้ามาแก้ไขปัญหาวิกฤติในครั้งนั้น มีท่านธานินทน์ นิมมานเหมินทร์ ซึ่งเป็นคนเชียงใหม่ มาเป็นรมว.คลัง เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติในขณะนั้น จนมาถึงในปัจจุบัน ภายใต้การนำของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ก็เป็นผู้ริเริ่มโครงการประกันรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกครัวเรือนทั่วประเทศ สิ่งเหล่านี้สามารถเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์มีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเสมอมา ดังนั้นอาจมีบางสิ่งหรือบางอย่างของการทำงานเชิงนโยบายที่ทำให้พี่น้องชาวเหนือไม่สบายใจ ผมขอถือโอกาสนี้ขอโทษแทนพรรคประชาธิปัตย์ วันนี้ผมยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์จะทำงานหนักขึ้น เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนต่อไป” นายนิพนธ์ กล่าว