เมื่อวันที่ 19 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงว่า

ส่วนยอดสะสมผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.-18 ก.ค.2564 มีจำนวน 14,298,596 โด๊ส แบ่งเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 10,850,099 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 3,448,497 ราย เฉพาะจำนวนการฉีดวัคซีนเมื่อวันที่ 18 ก.ค.2564 มีจำนวน 74,834 โด๊ส แยกเป็นผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 69,667 ราย และผู้ที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 จำนวน 5,167 ราย

ด้านจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมาก 10 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ 2,134 ราย สมุทรสาคร 765 ราย ชลบุรี 615 ราย สระบุรี 494 ราย ปทุมธานี 485 ราย พระนครศรีอยุธยา 484 ราย สมุทรปราการ 483 ราย นนทบุรี 381 ราย ปัตตานี 296 ราย และตาก 267 ราย

ส่วนจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่น้อยที่สุด มี 2 จังหวัด คือ แม่ฮ่องสอน และภูเก็ต จังหวัดละ 1 ราย

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลก มียอดผู้ติดเชื้อรวม 191,220,126 ราย อาการรุนแรง 80,545 ราย รักษาหายแล้ว 174,167,127 ราย เสียชีวิต 4,105,743 ราย ส่วนอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด คือ 1.สหรัฐอเมริกา 34,963,907 ราย 2.อินเดีย 31,143,595 ราย 3.บราซิล 19,376,574 ราย 4.รัสเซีย 5,958,133 ราย 5.ฝรั่งเศส 5,867,730 ราย ขณะที่ไทยอยู่อันดับที่ 54 จำนวน 415,170 ราย