กระทรวงการคลัง ได้เปิดเผย ขั้นตอนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 จะเริ่มเปิดให้ประชาชนที่มีสิทธิเฟส 3 จำนวน 27.98 ล้านคน กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมสิทธิในในวันที่ 1 ก.พ.65 เป็นวันแรก ผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง และจะสามารถใช้จ่ายเงินได้ทันทีหลังการกดยืนยันสิทธิเรียบร้อยแล้ว โดยภาครัฐจะได้รับสนับสนุนวงเงินค่าสินค้าหรือบริการให้คนละ 1,200 บาท ใช้ซื้อสินค้าได้ครึ่งหนึ่ง แต่ได้ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน ตั้งแต่ 1 ก.พ.– 30 เม.ย.65

สำหรับขั้นตอนการยืนยันสิทธิ ดังนี้

  • กดแถบแบนเนอร์ โครงการคนละครึ่ง ที่ปรากฏในหน้า จี-วอลเล็ต ของแอปพลิเคชันเป๋าตัง ตั้งแต่ เวลา 06.00 – 22.00 น. ของทุกวัน
  • จากนั้น ระบบจะแสดงหน้าต่างเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 โดยขอให้ประชาชนอ่านเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4
  • เมื่ออ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วและยอมรับตามเงื่อนไขสามารถกดที่แถบ “ยอมรับเงื่อนไขและการใช้สิทธิ”เพื่อใช้สิทธิได้ทันที 
  • ประชาชนจะต้องเริ่มใช้สิทธิซื้อสินค้าก่อนวันที่ 28 ก.พ.65 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดจะถูกตัดสิทธิ โดยสิทธิที่เหลืออาจจะนำมาพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง

“ในวันที่ 1 ก.พ.65 ซึ่งเป็นวันแรก ของการกดรับยืนยันและการใช้จ่ายสิทธิโครงการฯ  ธนาคารกรุงไทยได้เตรียมความพร้อมสำหรับระบบการโอนเงินต่างธนาคารเพื่อโอนเข้าจี-วอลเล็ตแล้ว อย่างไรก็ดีเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงหรือลดความแออัดในช่วงเวลาการใช้สิทธิผ่าน เป๋าตัง พร้อมกันในวันแรก ผู้ได้รับสิทธิสามารถโอนเงินเข้า จี-วอลเล็ต ล่วงหน้าก่อนเริ่มการใช้จ่าย”