บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM แจ้งว่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ BEM สนับสนุนนโยบายรัฐบาล รองรับผู้ใช้สิทธิโครงการ “คนละครึ่ง เฟส 4” ตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโรคโควิด-19 โดยผู้มีสิทธิในโครงการดังกล่าว สามารถใช้สิทธิซื้อเหรียญโดยสารประเภทบุคคลทั่วไป หรือประเภทผู้สูงอายุ (สำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ) ได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” (G-Wallet) ระหว่างเวลา 06.00-23.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-30 เม.ย.65

ทั้งนี้เมื่อซื้อเหรียญโดยสารผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” แล้ว จะไม่สามารถขอเปลี่ยนหรือคืนได้ทุกกรณี โดยเหรียญโดยสารสามารถใช้เดินทางในวันที่และสถานีที่ออกเหรียญเท่านั้น และสิทธิในโครงการฯ ไม่สามารถใช้เติมเงิน เติมเที่ยวโดยสาร ชำระค่าที่จอดรถ หรือชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ของรถไฟฟ้า MRT ได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ได้รับสิทธิในโครงการฯ พบปัญหาการใช้งานแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-9999 กด 3 หรือ E-mail : Ktb.merchant@krungthai.com