นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า บรรยากาศการลงทะเบียนคนละครึ่ง 4 ในวันแรก 1 ก.พ.65 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ไม่เกิดปัญหาติดขัดแต่อย่างใด เนื่องจากธนาคารกรุงไทยผู้ดูแลระบบได้เตรียมความพร้อมแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ไว้ล่วงหน้า ประกอบกับกระทรวงการคลัง กำหนดระยะเวลากดรับสิทธิได้จนถึง 28 ก.พ.65 จึงไม่จะเป็นต้องรีบแข่งกันลง โดยยอดล่าสุด ณ 12.00 น. ของวันแรก มีผู้กดรับสิทธิแล้วกว่า 14 ล้านคน

ส่วนประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะ 3 คลังจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” หรือเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.65จนกว่าจะครบจำนวนประมาณ1 ล้านสิทธิ โดยสามารถเริ่มใช้จ่ายวันแรกในวันที่ 17 ก.พ.65 ส่วนผู้ประกอบการร้านค้า สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.65 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. ของทุกวันจนกว่าจะปิดรับสมัครผ่าน www.คนละครึ่ง.com  โดยผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมอยู่แล้วแล้ว สามารถลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น ถุงเงิน ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วม ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือสาขาธนาคารกรุงไทย