เมื่อวันที่ 19 ก.ค. กรมการแพทย์ ชี้แจงกรณีมีแพทย์ท่านหนึ่งมีพฤติกรรมลักษณะตีมือพยาบาลท่านหนึ่งขณะปฏิบัติหน้าที่ในการทำหัตถการร่วมกันในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนั้น ทราบในเวลาต่อมาว่า โรงพยาบาลดังกล่าวคือ โรงพยาบาลสงฆ์นั้น กรมการแพทย์ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารโรงพยาบาลฯ และสั่งการให้มีการสอบถามข้อเท็จจริงจากทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นธรรม

กรมการแพทย์ จึงได้สั่งการให้มีการสืบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน มีคำสั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวประกอบไปด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญพิเศษ นิติกรชำนาญการ และนิติกรปฏิบัติการ อนึ่ง เพื่อให้การสืบสวนเป็นไปด้วยความยุติธรรม และอิสระ ได้มีคำสั่งย้ายแพทย์ผู้ก่อเหตุออกจากโรงพยาบาลสงฆ์ไว้ก่อนจนกว่าจะทราบข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำผิดจริงหรือไม่

ทุกคนเหนื่อยเหมือนกัน! ชาวโซเชียลรุมประณาม ‘หมอ’ไร้วุฒิภาวะ

อย่างไรก็ตาม กรมการแพทย์ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลบุคลากรทุกฝ่ายที่เปรียบเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ตระหนักถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นนี้เป็นอย่างดี จึงกำชับให้มีการรับฟัง ป้องกัน และแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ จัดให้มีทีมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรให้มีความสมดุลต่อทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ หรือ เวิร์ค ไลฟ์ บาลานซ์ (Work Life Balance) อาทิ การสร้างช่องทางพิเศษในการสื่อสารภายในครอบครัวกรมการแพทย์ ให้บุคลากรที่เหนื่อยล้าสามารถขอพักได้ พูดคุยได้ทุกเรื่อง รวมทั้งดูการแลสวัสดิการต่างๆ อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นค่าเสี่ยงภัย ค่าตอบแทน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยกรมการแพทย์จะพยายามดูแลทุกชีวิตในครอบครัวกรมการแพทย์ให้ดีที่สุดเพื่อไปดูแลทุกชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดเช่นกัน.

ชมคลิป