นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าโครงการคนละครึ่ง 4 ถึงเวลา 12.00 น. วันที่ 2 ก.พ.65 มีผู้กดรับสิทธิแล้ว 20.8 ล้านราย  มีผู้ใช้จ่ายในโครงการ 6.3 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวมประมาณ 1,580 ล้านบาท แบ่งเป็น ประชาชนใช้จ่ายจำนวน 799 ล้านบาท และภาครัฐช่วยจ่าย 781 ล้านบาท โดยประชาชนที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง 3 แล้ว สามารถกดยืนยันสิทธิได้จนถึง 28 ก.พ.65 และผู้ที่กดยืนยันสิทธิ ส่วนผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง สามารถลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชัน เป๋าตัง หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.comได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.65 จนกว่าจะครบจำนวนประมาณ 1 ล้านสิทธิ โดยสามารถเริ่มใช้จ่ายวันแรก 17 ก.พ.65 โดยหากได้รับสิทธิแล้ว จะต้องเริ่มใช้สิทธิโครงการ ภายใน 28 ก.พ.65 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ  

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ได้วันแรกในวันที่ 1 ก.พ.65 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. ของทุกวันจนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศปิดรับสมัครผ่าน www.คนละครึ่ง.com โดยผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมมาตรการหรือโครงการอื่นของรัฐที่มีแอพพลิเคชั่น ถุงเงิน แล้ว สามารถลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น ถุงเงิน ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการหรือโครงการอื่นสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย