เมื่อวันที่ 3 ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ในรายของ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา กรณีพ้นตำแหน่งเลขาธิการ กกต. เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2564

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ พร้อมด้วย นางสายทิพย์ ภุมมา คู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 112,061,837 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยแบ่งเป็นทรัพย์สินของ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ 16,617,562 บาท และทรัพย์สินคู่สมรส 95,443,837 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินฝากของทั้งคู่ มูลค่ารวมกัน 60,954,757 บาท เงินลงทุนของทั้งคู่ มูลค่ารวมกัน 1,628,141 บาท ที่ดินของทั้งคู่ จำนวน 10 โฉนด มูลค่ารวมกัน 18,802,100 บาท ส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาษีเจริญ กทม. อ.เมืองฉะเชิงเทรา และ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เป็นของคู่สมรส โดยได้มาโดยการซื้อ 6 รายการ ได้จากการให้และมรดก 3 รายการ ส่วนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในชื่อคู่สมรส มูลค่า 22,310,400 บาท โดยเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 4 หลัง ตึกแถว 2 หลัง อพาร์ตเมนต์ 3 ชั้น 1 หลัง

ส่วนยานพาหนะของทั้งคู่ มูลค่ารวมกัน 3,005,000 บาท โดยเป็นรถเบนซ์มูลค่า 2,500,000 บาท 1 คัน รถยนต์ยี่ห้อไครสเลอร์ มูลค่า 55,000 บาท 1 คัน และรถยนต์โตโยต้าคัมรี่ 1 คัน 450,000 บาท รายการทรัพย์สินอื่นของทั้งคู่ จำนวน 5 รายการ มูลค่ารวมกัน 5,361,000 บาท ประกอบด้วย นาฬิกา 4 เรือน ชุดเครื่องประดับเพชร 9 ชิ้น ทองรูปพรรณน้ำหนักรวม 80 บาท จำนวน 10 ชิ้น พระเครื่องเลี่ยมทอง 11 องค์ ปืน 2 กระบอก

ทั้งนี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ยังแจ้งว่ามีรายได้ต่อปี 2,524,723 บาท โดยเป็นเงินเดือน 1,233,540 บาท นอกนั้นเป็นเงินประจำตำแหน่ง 420,000 บาท เงินเพิ่มเติมพิเศษสำหรับตำแหน่ง 420,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม 240,000 บาท และค่าบำนาญจาก สตช. 211,183 บาท ส่วนคู่สมรสแจ้งว่ามีรายได้จากค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 439,800 บาท

อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับครั้ง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ แจ้งทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2564 กรณีดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กกต.ครบ 3 ปี ซึ่งในครั้งนั้นแจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 115,895,485 บาท ไม่มีหนี้สิน ดังนั้นเท่ากับ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ มีทรัพย์สินลดลง 3,834,086 บาท