เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก “โรงพยาบาลเลิดสิน” ได้มีการประกาศความว่า ทางโรงพยาบาลจำเป็นต้องปิดให้บริการห้องฉุกเฉิน (ER) และปิดการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินทุกกรณี เนื่องจากมีผู้ป่วยโควิด-19 จำนวนมาก จนล้นเกินความสามารถที่จะให้บริการ

รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ เนื่องจากการติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจไม่มีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยที่มารับบริการ และเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในวงกว้าง โดยจะปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.2564 เป็นต้นไป

โดยโรงพยาบาลเลิดสิน ขออภัยมา ณ โอกาสนี้และจะกลับมาเปิดให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินอีกครั้ง เมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ