เมื่อวันที่ 20 ก.ค. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ออกประกาศแจ้งสำหรับผู้ที่เดินทางจาก 12 จังหวัด (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) มายังจังหวัดนราธิวาส #ต้องกักตัว ทุกกรณี

ทั้งนี้ 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา สงขลา สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร.