สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 9 ก.พ. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 13,182 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 13,043 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 139 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 307,616 ราย หายป่วยกลับบ้าน 8,571 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 241,383 ราย กำลังรักษา 98,830 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,531,051 ราย หายป่วยแล้ว 2,409,877 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 24 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 22,344 ราย