หลังจากทีมข่าวเฉพาะกิจส่วนกลางเดลินิวส์ ได้เปิดประเด็น ถึงเรื่องราวปัญหาของ กิจการหินและสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ เขาวังปลา หมู่ 11 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เนื้อที่ 208 ไร่เศษ ได้ถูกส.ส.นำเข้าไปพูดพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา ตั้งแต่ปี 64 จากนั้นยังมีผู้นำไปร้องต่อที่ คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) กระทั่งปลายเดือน ม.ค.65 สตง.ได้ตรวจพบว่า มีข้อบกพร่องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ

นอกจากนี้ สตง.ยังได้เสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานของกองทัพเรือ เป็นไปตามกฎหมายและแบบแผนการปฏิบัติราชการ เห็นควรให้ 1.พิจารณายกเลิกและยุติการประกอบกิจการหินฯ เนื่องจากมิได้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบ ข้าราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 มาตรา 8 และ มาตรา 20 เป็นการดำเนินธุรกิจเชิงแข่งขันกับเอกชน ซึ่งต้องห้ามตามมาตรา 75 วรรคสอง รัฐธรรมนูญ 2560 และไม่เข้าหลักเกณฑ์สวัสดิการภายในส่วนราชการและสวัสดิการเชิงธุรกิจ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ ขณะที่ ทางพล.ร.ท.ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ ให้สัมภาษณ์สั้นๆ เรื่องดังกล่าวทางฐานทัพเรือสัตหีบ ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบและดำเนินการอยู่แล้ว

ความคืบหน้า ที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 10 ก.พ. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเสรีรวมไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช) สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีโรงโม่หิน สัมปทานกองทัพเรือ มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนั้น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า เบื้องต้นได้สอบปากคำพยานไปทั้งหมดแล้วเชิญ “อดีต ผบ.ทร.” ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ เมื่อเชิญถึง 2 ครั้งแล้วไม่มาตามคำเชิญก็ถือว่าเป็นข้อด้อยข้อเสียเปรียบของผู้รับเชิญ ถ้าเชิญแล้วมาแถลงข้อเท็จจริงนำพยานหลักฐานต่างๆมาก็จะได้ให้ความเป็นธรรม แต่เมื่อไม่มาทางกรรมาธิการก็จะต้องตัดสินไปตามพยานหลักฐานที่มี บุคคลไม่มาจะเสียเปรียบ เราสอบพยานหมดไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ทางกรรมมาธิการฯกำลังกำหนดวันเวลาจะลงไปตรวจสอบในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอะไรต่างๆให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ถ้าได้มาแล้วก็จะนำมาสรุปขอมติในที่ประชุมอีกครั้ง

เมื่อถามถึงกรณีทุจริตดินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 นั้น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ตอบว่า สำหรับเรื่องระเบิดหินเอาดินไปขายก็ได้มีการตรวจสอบครบถ้วนกระบวนการ เพียงแต่ว่าเมื่อลงพื้นที่แล้วก็จะรอสรุปไม่มีปัญหาอะไร จะกระทบไปกี่คนก็แล้วแต่ ในส่วนผู้กระทำทุจริต ถ้านับตั้งแต่ปี 2533 มาก็ 30 ปี บางคนอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็เป็นเรื่องปกติ ว่ากันไปตามกฎหมายเพราะระเบียบมันมีอยู่ชัดเจนอยู่แล้วว่าจะต้องทำอย่างไร.