เมื่อวันที่ 20 ก.ค. นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในที่ประชุมครม.นายกฯแจ้งให้ที่ประชุมครม.รับทราบ ภายหลังจากที่ประกาศไม่รับเงินเดือน 3 เดือน โดยมีครม. และทีมโฆษกรัฐบาลออกมาประกาศไม่รับเงินเดือนเช่นเดียวกัน โดยเงินในจำนวนดังกล่าวนายกฯมีความคิดว่าจะนำไปทำเป็นกล่องยังชีพ โดยจะมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะสมผู้ติดเชื้อโควิด-19 และจะแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งในกล่องจะประกอบด้วย ปรอทวัดไข้เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว และยารักษาต่างๆ รวมถึงยาฟ้าทะลายโจร หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งมอบให้กับประชาชนโดยใช้เงินในส่วนดังกล่าวจากเงินเดือนที่ไม่ได้รับมาจัดทำ

นายอนุชา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมครม.ยังรับทราบว่าในปัจจุบันนายกฯได้ให้มีปรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยใช้ชุดตรวจหาเชื้อ Antigen test kit โดยนายกฯขอให้สื่อสารให้ประชาชนรับทราบถึงขั้นตอนต่างๆที่จะต้องดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในการจัดซื้อจัดหาจะต้องดำเนินการอย่างไร และเมื่อตรวจแล้วพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขียนลำดับขั้นตอนให้ชัดเจนว่าจะต้องทำการรักษาอย่างไร หากจะต้องทำการรักษาที่บ้านด้วยตัวเองมีขั้นตอนอย่างไรและหากมีอาการมากขึ้นจะต้องติดต่อแพทย์อย่างไร และหากการแยกกักตัวที่บ้าน ( home isolation)

ไม่สามารถดำเนินการได้ขอให้ทำการกักตัวในชุมชน (Community Isolation) จึงอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำลำดับขั้นตอน เพื่อแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบในการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง ส่วนเรื่องการที่มีผู้ติดเชื้อ โควิด-19 รอเตียงนานนั้น นายกฯสั่งการขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงหรือพื้นที่กรุงเทพฯได้ไปดำเนินการทำให้ทุกอย่างสามารถดูแลประชาชนได้ทั่วถึง.