เมื่อวันที่ 12 ก.พ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 813 ราย

 1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 61 ราย สะสม 1,293 ราย และจังหวัดอื่นๆ รวมสะสม 304 ราย
 2. CLUSTER บริษัท บริดจสโตนไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด อ.พานทอง 9 ราย สะสม 70 ราย
 3. CLUSTER บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา 5 ราย สะสม 76 ราย
 4. CLUSTER บริษัท เอฟ เอ ดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา 3 ราย สะสม 3 ราย
 5. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 30 ราย
 6. บุคคลากรทางการแพทย์ 17 ราย
 7. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 11 ราย ดังนี้
  7.1 กรุงเทพมหานคร 2 ราย
  7.2 จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 ราย
  7.3 จังหวัดนครราชสีมา 2 ราย
  7.4 จังหวัดตาก 1 ราย
  7.5 จังหวัดปราจีนบุรี 1 ราย
  7.6 จังหวัดยโสธร 1 ราย
  7.7 จังหวัดลำพูน 1 ราย
  7.8 จังหวัดสุรินทร์ 1 ราย
 8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
  8.1 ในครอบครัว 117 ราย
  8.2 จากสถานที่ทำงาน 140 ราย
  8.3 บุคคลใกล้ชิด 60 ราย
  8.4 ร่วมวงสังสรรค์ 3 ราย
 9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 16 ราย
 10. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 281 ราย

ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 689,375 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 1,477 คน ไม่มีรายงานผู้ป่วยปอดอับเสบ, ไม่มีรายงานผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ และไม่มีเสียชีวิต

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,869,302 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 3,329 คน ผู้ป่วยปอดอับเสบ 7 ราย, ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 4 ราย และเสียชีวิต 3 ราย

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 88,182 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 371,859 คน รวม 460,041 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 117 คน ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 596 คน ไม่พบประวัติการรับวัคซีน 1,368 คน ผู้ป่วยปอดอับเสบ 10 ราย, ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 3 ราย และเสียชีวิต 6 ราย

สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยปอดอับเสบรายใหม่ 3 ราย (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2565 รายที่สองและรายที่สามไม่พบประวัติการรับวัคซีน) ดังนั้น การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ กล่าวคือต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดเข็มที่สาม จะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

การระบาดที่พัทยา อำเภอบางละมุงและอำเภอเมืองชลบุรี มีอุบัติการณ์สูงที่บริเวณตลาด ทรีทาวน์ ซอยบัวขาวพัทยา อำเภอบางละมุง และร้านอาหารจำหน่ายสุราถนนลงหาดบางแสน หาดวอนนภา อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้น ขณะนี้มีการระบาดในหลายอำเภอ

ร้านอาหารจำหน่ายสุราในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขตอำเภอเมืองชลบุรี ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน สำหรับอำเภออื่นๆ ให้ตรวจ ATK ในร้านที่ลูกค้ามากกว่า 100 คน หรือค่อนข้างแออัด