เมื่อวันที่ 12 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 12-13 ก.พ.65  มีกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 โดยนักเรียนชั้น ป.6 จัดสอบในวันเสาร์วันที่ 12 ก.พ. 65 และ นักเรียนชั้น ม.3 จัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 13 ก.พ. 65 ซึ่งการสอบต้องเป็นไปตามความสมัครใจ ไม่บังคับเด็กเข้าสอบ โดยการดำเนินการสอบเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เว้นระยะ สวมหน้ากากอนามัย ตรวจคัดกรองก่อนเข้าสอบ 

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผอ.สำนักการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหารเขตวัฒนา ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา ณ สนามสอบโรงเรียนวัดธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด) และให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าสอบ อีกทั้งเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ขณะที่ น.ส.ศุภร คุ้มวงศ์ รอง ผอ.สำนักการศึกษาและคณะผู้บริหารเขตดุสิต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการ O-NET  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สนามสอบ โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม และโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร 

นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผอ.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย พร้อมด้วยนายเลิศล้ำ ตระกูลสุข  ผอ.โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ตรวจเยี่ยมการทดสอบ O-net ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่เขตป้อมปราบฯ เพื่อกำกับติดตาม ตามหลักเกณฑ์และมาตรการป้องโรคที่ทางราชการกำหนด ณ สนามสอบโรงเรียนวัดพลับพลาชัย

น.ส. ปิยธิดา นิยม ผอ.เขตคลองเตย พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานเขต ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยสนามสอบและให้กำลังใจแก่คณะดำเนินการสอบ ในการทดสอบO-NET ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมการทดสอบจากโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ และโรงเรียนวัดสะพาน ณ สนามสอบโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ

นายอนุชิต พิพิธกุล ผอ.เขตสายไหม พร้อมด้วย น.ส.จารินี รุทระกาญจน์ ผอ.ส่วนวิชาการและพัฒนาข้าราชการครู สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร หัวหน้าฝ่ายการศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสายไหม และศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการทดสอบ O-NET พร้อมให้กำลังใจแก่นักเรียนชั้น ป.6 ในสังกัด กทม. จำนวน 921 คน ที่เข้ารับการสอบ O-NET ภายในสนามสอบทั้ง 3 แห่ง ในพื้นที่เขตสายไหม ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สนามสอบโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม และสนามสอบโรงเรียนสายไหม (ทัสนารมย์อนุสรณ์) ซึ่งสนามสอบทั้ง 3 แห่ง ดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานการทดสอบ 

นายอนุชิต กล่าวว่า สำหรับการตรวจเยี่ยมสนามสอบในวันนี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้นักเรียนในสังกัด กทม. รวมถึงตรวจเยี่ยมห้องสอบ และรับฟังการรายงานการจัดสนามสอบ ซึ่งสนามสอบทั้ง 3 แห่งในพื้นที่เขตสายไหมนั้น มีความพร้อม ไม่พบปัญหาและอุปสรรคใดๆ ส่วนทางด้านการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 นั้น ได้มีการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเอง Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่นักเรียนทุกคน ก่อนการเข้าสอบ ร่วมถึงคณะครูที่รับผิดชอบควบคุมนักเรียน และกรรมการคุมสอบทุกคนอีกด้วย ส่วนนักเรียนทุกคนที่มาสอบสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาในขณะเข้าสอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อีกด้วย

สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2564 บริหารการจัดสอบโดยยึดระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ซึ่งมีรายวิชาที่สอบจำนวน 4 กลุ่มสาระเรียนรู้ คือ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์.