เมื่อวันที่ 13 ก.พ. นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) เปิดเผยว่า เทศกาลวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี มักจะมีกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวเข้ามาใช้บริการสวนสาธารณะมากกว่าทุกวัน จึงกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและรักษาความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะที่อยู่ในความดูแลของ กทม. ทั้ง 40 แห่ง อย่างเข้มงวด โดยยังเปิด-ปิดสวนตามเวลาปกติ คือ เวลา 05.00-21.00 น. พร้อมเปิดไฟส่องสว่างให้เพียงพอครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดไม่ให้มีจุดอับ และกำชับให้เพิ่มความถี่ในการตรวจตรา โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งเป็นจุดอับสายตา จุดสุ่มเสียงต่างๆ เช่น ลานจอดรถ จุดต้นไม้ทึบ หากพบวัยรุ่นแสดงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม ให้ตักเตือนอย่างสุภาพ

ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเป็นระยะ โดยแจ้งข้อปฏิบัติในการใช้สวนสาธารณะและห้ามมิให้กระทำการใดๆ ที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้พื้นที่ กรณีเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มการประชาสัมพันธ์ โดยมีการปั่นจักรยานและใช้โทรโข่งประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ใช้บริการทราบข้อปฏิบัติการใช้สวนฯ เนื่องจากสวนสาธารณะถือเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับทุกเพศ ทุกวัย สามารถเข้าไปใช้บริการในการทำกิจกรรมต่าง ๆ หากตรวจพบผู้ใช้บริการรายใดกระทำการที่ส่อเจตนาที่ไม่เหมาะสม เจ้าหน้าที่จะชี้แจง ตักเตือนเพื่อให้งดเว้นการกระทำดังกล่าว หากไม่ปฏิบัติตามจะเชิญออกจากพื้นที่ ทั้งนี้ในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ต้องขอความร่วมมือผู้ใช้บริการสวนสาธารณะปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดด้วย