เมื่อวันที่ 14 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าภายหลัง “เดลินิวส์ออนไลน์โพล” สำรวจความคิดเห็นเรื่องแก้กฎหมายปลดล็อกผลิตเหล้า-เบียร์เสรี ภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรส่งร่างแก้ไข พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต (ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า) ไปให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาก่อนส่งกลับให้ที่ประชุมสภา ลงมติรับหลักการวาระที่หนึ่งภายใน กรอบเวลา 60 วัน โดยมีแฟนเดลินิวส์ร่วมโหวตทั้ง หมด 49,133 คน ระหว่างวันที่ 11-14 ก.พ. สรุปผลการกดปุ่มโหวตมีรายละเอียดดังนี้

(1) อันดับหนึ่ง 33,039 คนกดรูปหัวใจ (Love) เห็นด้วยกับการ แก้กฎหมาย ปลดล็อกผลิตเหล้า-เบียร์เสรี
(2) อันดับสอง 13,513 คนกดปุ่มไลค์ (Like) รูปชูนิ้วโป้ง
(3) อันดับสาม กดปุ่มหัวเราะ (HaHa)
(4) อันดับสี่ 173 คนกดปุ่มโกรธ (angry) ไม่เห็นด้วยกับการแก้กฎหมายปลดล็อกผลิตเหล้า-เบียร์เสรี

ทั้งนี้ตามบันทึกประวัติศาสตร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (กระแช่, อุ, สาโท) อยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน หลักฐานปรากฏในสมัยกรุงศรีอยุธยามีกฎหมายเก็บอากรสุราตามจำนวนเตาที่ตั้งต้มขาย ส่วนการตั้งบริษัทผลิตเบียร์ในไทย เริ่มขึ้นปี พ.ศ. 2473 สมัยรัชกาลที่ 7 โดยปัจจุบันตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีมูลค่าสูงหลายแสนล้านบาท.