จากกรณีพล.ต.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ว่า ทาง รพ.มงกุฎวัฒนะ ผู้ป่วยโควิดที่ติดเชื้อจากการร่วมชุมนุมก่อความไม่สงบ เป็นกลุ่มที่ไม่อยู่ในลำดับความสำคัญที่ รพ.มงกุฎวัฒนะ จะเร่งด่วนพิจารณารับตัวเข้าทำการรักษานะจ๊ะ เนื่องจาก รพ.มงกุฎวัฒนะ และเครือข่าย รพ.สนามพลังแผ่นดิน มีจำนวนเตียงไม่เพียงพอต่อสถานการณ์โรคระบาดที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ก.ค.เพจ “Rungsrit Kanjanavanit” หรือ หมอหม่อง  นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ อาจารย์แพทย์โรคหัวใจ  ได้โพสต์แสดงความคิดเห็น ถึงกรณีดังกล่าวว่า  “ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมประกอบวิชาชีพด้วยเจตนาดี โดยไม่คํานึงถึงฐานะเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม หรือลัทธิการเมือง ผมใคร่ขอทางแพทยสภา พิจารณาดำเนินการ สิ่งหนึ่งสิ่งใด เพื่อไม่ให้ เป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ด้วยครับ”

พร้อมกับได้โพสต์อีกครั้งว่า บ่อยครั้งที่ จริยธรรมทางการแพทย์ที่ นิสิต นักศึกษาแพทย์ ได้ถูกพร่ำสอนในคณะ มันแตกต่างกับสิ่งที่เขาพบเห็น ปรากฏเป็น norm ปฏิบัติในสังคมชีวิตจริง ทำให้ หลายคนรู้สึกว่า ข้อกำหนดทางจริยธรรมเหล่านั้น เป็นเพียงตัวหนังสือ ที่ขาดความศักดิ์สิทธิ์ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ กระทำผิดทางจริยธรรม โดยบุคคลสาธารณะ ที่อาจมีผลต่อการสร้างค่านิยมที่ผิดในหมู่แพทย์ และทำลายความศรัทธาเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อแพทย์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่องค์กรทางวิชาชีพ จะต้องมีความกล้าหาญ แสดงจุดยืน อย่างเข้มแข็งชัดเจน เพื่อดำรงไว้ซึ่งความถูกต้อง เพราะ นิสิต นักศึกษาแพทย์ เขาเฝ้ามอง ปฏิกิริยาองค์กรวิชาชีพอยู่ เราจะหล่อหลอม เขาออกมามีทัศนคติแบบใดไม่ใช่ด้วยตัวอักษรในตำรา หรือ คำพูดที่สวยหรู แต่จากการกระทำ ที่พวกเขาได้เห็นว่านี่คือ ความปกติ ของบรรทัดฐานของวิชาชีพที่ต้องดำรงไว้ นั่นเอง

“ติดโควิดในม็อบรอเตียงไปเรื่อยๆนะจ๊ะ” “หมอเหรียญทอง”ลั่นไม่อยู่ในลำดับความสำคัญ

พร้อมกับติดแท็กชื่อ พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ให้รับพิจารณาเรื่องนี้ ถึงความไม่เหมาะสม และให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ซึ่งหมอจ๊วด ได้มาตอบกลับว่า “สำนักงานเลขาธิการแพทยสภารับเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และจะนำเรื่องเสนอแพทยสภาเพื่อพิจารณา ดำเนินการตามขั้นตอนข้อบังคับจริยธรรมต่อไป ขอบคุณ อ. Rungsrit Kanjanavanit ครับ”

ขอบคุณเพจ คุณหมอ Rungsrit Kanjanavanit