สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 21 ก.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิดใหม่ 13,002 ราย แบ่งเป็นจากเรือนจำที่ต้องขัง 1,049 ราย ผู้ติดเชื้อใหม่ 11,953 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 410,614 ราย หายป่วยกลับบ้าน 8,248 ราย หายป่วยสะสม 277,030 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 108 ราย ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 3,610 ราย