สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 19 ก.พ. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 18,885 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 18,661 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 224 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 469,927 ราย หายป่วยกลับบ้าน 10,946 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 344,775 ราย กำลังรักษา 157,499 ราย

ส่วนทางการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้บรรจุโรคนี้เข้าไปอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ใช้สิทธิบัตรทองเข้าถึงการ  “รักษาโควิดฟรี” โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  ทั้งนี้หากประชาชนตรวจพบว่าตัวเองติดเชื้อโควิด-19 สามารถติดต่อขอเข้ารับการดูแล และรักษาตัวได้ฟรี ได้ทั้งในระบบโรงพยาบาล Hospitel รวมไปถึงการดูแลตัวเองที่บ้านในระบบ Home Isolation โดยสามารถดูวิธีการกักตัวแบบ Home Isolation

ส่วนหากประชาชนตรวจพบเชื้อโควิด-19 ให้โทรฯ ประสานงานไปยังสายด่วน 1330  สายด่วน สปสช. โดยหลังจากประเมินอาการแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการประสานโรงพยาบาลหรือจับคู่โรงพยาบาลให้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถโทรฯ สายด่วนศูนย์เอราวัณ 1669

สำหรับขั้นตอนการติดต่อเพื่อเขารับการ “รักษาโควิดฟรี”

สำหรับผู้ถือบัตรทอง ตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วขึ้น 2 ขีด ต้องทำได้ง่ายๆ ผ่าน 3 ช่องทาง (ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง) ต่อไปนี้

1. โทรฯ สายด่วน สปสช. 1330 กด 14

2. ลงทะเบียนด้วยตนเองที่  คลิกที่นี่

3. ไลน์ สปสช. โดยเพิ่มเพื่อน พิมพ์ @nhso

โดย สปสช.ได้แจกแจงการรักษาผู้ป่วยบัตรทองฟรีทั่วประเทศ ครอบคลุม ค่ายา ค่าขนส่ง ค่าตรวจแลป ผู้ป่วยนอก-ใน ชุด PEE ห้องความดันลบ สถานที่ดูแล ดังนี้

1.การตรวจแล็บยืนยันการติดเชื้อ

ค่าตรวจและค่าอุปกรณ์ PPE ไม่เกิน 3,000 บาท/ครั้ง

ค่าอุปกรณ์ PPE เก็บตัวอย่างส่งตรวจ ไม่เกิน 540 บาท/ครั้ง

2.ค่าห้องควบคุมและค่าอาหาร

ที่โรงพยาบาล ไม่เกิน 2,500 บาท/วัน

ที่โรงพยาบาลสนาม ไม่เกิน 1,500 บาท/วัน

3.ค่าอุปกรณ์ PPE ดูแลผู้ป่วยไม่เกิน 740 บาท/ชุด

ผู้ป่วยอาการเล็กน้อยถึงอาการปานกลาง 15/วัน

ผู้ป่วยอาการรุนแรง 30 ชุดต่อวัน

4.ค่ายารักษาโควิด-19 ไม่เกิน 7,200 บาท/ราย

5.ค่าพาหนะรับส่งต่อผู้ป่วย

จ่ายตามแนวทางปฏิบัติขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข

ค่าอุปกรณ์ PPE และทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ไม่เกิน 3,700 บาท/ครั้ง

6.ค่าคัดกรองและตรวจแล็บยืนยันการติดเชื้อคนไทยทุกสิทธิ

“รักษาโควิดฟรี” สำหรับผู้ประกันคนในระบบประกันสังคม

สำหรับประชาชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม สามารถโทรฯ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 6 และกด 7 มีคณะทำงานประสานสถานพยาบาล Hospitel

สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาล และสถานพยาบาลใกล้ที่พักอาศัยทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้หากสถานพยาบาลตามสิทธิฯ และสถานพยาบาลที่รับรักษาไม่สามารถให้การรักษาได้ หรือเกินศักยภาพในการรักษา จะทำการส่งตัวผู้ประกันตนไปรักษากับโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หากผู้ประกันตนไม่สามารถเข้ารักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิได้ เนื่องจากอยู่ต่างจังหวัด หรือต่างพื้นที่ สามารถเข้ารักษาได้ในสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ ผู้ประกันตนจะได้รับการดูแลรักษาในสถานพยาบาล, โรงพยาบาลสนาม, Hospitel, Community Isolation, Home Isolation ตามแนวทางและระบบบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย